Interdoors historia

Till Ystad kom på 50-talet Harry Holmdahl AB, som var specialiserade på tillverkning och marknadsföring av dörrar i stål, gummi och PVC. Bland produkterna märktes branddörrar, arkivdörrar, skjutdörrar, svängdörrar samt dörrar för medicinsk och teknisk röntgen.

På 60-talet flyttade även Wen-Plast till Ystad med sin tillverkning av patenterade dörrar i glasfiberarmerad polyester för våt- och hygienutrymmen.

Genom att dessa två företag sammanfördes i Persöner-koncernen, under namnet Persöner Interdoor AB, bildades ett dörrföretag med produkter som kompletterade varandra väl.

I början av 80-talet såldes Persöner-koncernen vidare till Sonessons i Malmö och Interdoor kom att under några år ingå i dörr- och portföretaget Crawford Door.

Interdoor AB ingår sedan 1985 i Dortek i UK.