Kontaktuppgifter

Namn/Befattning Direktnummer Mobil E-post
Mats Horgard
Plats Chef
0411 – 138 45  
Försäljningsavdelning / Marknadsavdelning
Namn/Befattning Direktnummer Mobil E-post
Ann-Christin Saurow
Säljare
0411 – 138 41  
Emma Berg
Säljare
0411 – 138 42  
Produktionsavdelning – Avd. Polyester/Stål
Namn/Befattning Direktnummer Mobil E-post
Per-Håkan Andersson
GRP
0411 – 138 47  
Christian Hammer
Stål
0411 – 138 48  
Gordon Fitzpatrick
Produktions Chef
0768 569844