Pendeldörr typ PK

Användningsområden:

I kylda och/eller våta utrymmen och anläggningar där höga krav ställs på funktion och hygien.

Dörrblad:

Formpressat dörrblad av glasfiberarmerad polyester med kärna av polyuretan. Ytskikt av Gelcoat med jämn och tät yta, som standard i ljusgrå färg. Dörrtjocklek: 40 mm. Vattenabsorption: 0.
K-värde: 0,50 W/m² ºC

Standardbeslagning:

Delringångjärn typ 2u-uppställbara (90º) eller 2iu-icke uppställbara (antal enligt mått-tabell)
1 st siktruta av isolerglas, härdade ytterglas, bxh 200×400 mm / dörrblad (glas i liv med dörrbladsyta)

Extra utrustning:

Låskista ASSA 9788 Modul (enkelflyglig)
Låskista ASSA 9788 + kantreglar (dubbelflyglig)
Grå PVC-beläggning alt. grå gummibeläggning till 1000 mm:s höjd, båda sidor.
Urtag för glidbana i pardörrar
Annan färg än std ljusgrå (NCS 1502-Y) eller vit (NCS 0502-Y) enl NCS:s färgguide