Strålskyddsdörr

Tillverkas som enkel, par samt skjutdörr, lika branddörrar.
Varianter både för klinisk och industriell röntgen.
Upp till 20 mm:s blyskydd.
Specifika dörrkonstruktioner framtagna enligt kundspecifikation.